Gebruiksvoorwaarden

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bedankt voor je bezoek aan de website van het E17-ziekenhuisnetwerk. We vinden het belangrijk dat het voor jou duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die je aan ons ter beschikking stelt.

Je persoonlijke gegevens, inclusief je e-mailadres, worden als volgt gebruikt.

  • Informatie die je ons geeft om bepaalde informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om je informatieaanvraag te kunnen uitvoeren.
  • We wenden de opgeslagen informatie aan om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren.
  • We stellen je persoonlijke informatie niet ter beschikking van noch verkopen deze aan derden.

Onze website bevat links naar websites buiten het E17-ziekenhuisnetwerk. Het E17-ziekenhuisnetwerk is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met je persoonlijke gegevens omgaan.

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten.

Met je bezoek aan deze website te bezoeken aanvaard je de gebruiksvoorwaarden zonder beperking of uitsluiting.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij het E17-ziekenhuisnetwerk en/of zijn partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het E17-ziekenhuisnetwerk.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze website getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Links naar andere websites worden als service aangeboden. Dit betekent niet dat het E17-ziekenhuisnetwerk verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Het is ook je eigen verantwoordelijkheid om te controleren of deze websites vrij zijn van virussen of andere zaken met een schadelijk karakter.

Opmerkingen, vragen en suggesties

Het E17-ziekenhuisnetwerk wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door jou verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Het E17-ziekenhuisnetwerk heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het E17-ziekenhuisnetwerk houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt via communicatie@e17ziekenhuisnetwerk.be.

Rechtspraak

Het staat het E17-ziekenhuisnetwerk vrij om op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door ze opnieuw op deze website te publiceren.

De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. Indien een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.