Katrien De Rouck netwerkcoördinator inkoop apotheek

6 oktober 2022

In de zomer van 2022 startte Katrien De Rouck als netwerkcoördinator inkoop apotheek voor het E17-ziekenhuisnetwerk. Deze overkoepelende functie is binnen ons netwerk een primeur!

Katrien is ziekenhuisapotheker en kan vertrouwen op een jarenlange ervaring als hoofdapotheker. Ze legt zich voor het ziekenhuisnetwerk toe op de aankoopdossiers voor medicatie, medisch materiaal en implantaten. Daarbij coördineert ze de administratieve processen van opstart tot gunning van een aankoopopdracht. Marktverkenning, onderhandelen met leveranciers, detecteren van noden door in overleg te gaan met collega-ziekenhuisapothekers, gebruikers en voorschrijvers behoren tot haar dagelijkse takenpakket. Drie pijlers vormen daarbij de rode draad: kwaliteit, veiligheid en kostenefficiëntie. We wensen haar veel succes!