Studiedag levenseindevragen bij niet-terminale patiënten: een relevant topic biedt stof tot nadenken

13 mei 2022

Op 12 mei vond in AZ Sint-Vincentius Deinze een studiedag plaats over levenseindevragen bij niet-terminale patiënten. Aanwezig waren de leden van de palliatieve supportteams van de zeven ziekenhuizen van het E17-ziekenhuisnetwerk.

Op het programma stond een lezing van dr. Koen Titeca, diensthoofd psychiatrie in az groeninge, over euthanasie bij niet-terminale patiënten of bij psychisch ondraaglijk lijden. De onderwerpen die aan bod kwamen boden meteen uitdagende gespreksstof voor de aanwezigen. Hoe worden de behandelde thema’s aangepakt in de verschillende ziekenhuizen? En hoe kunnen we die aanpak optimaliseren?

Na bespreking in kleinere discussiegroepen volgde een debat met alle aanwezigen. Een interessante kruisbestuiving van netwerkkennis over een actueel en relevant topic.