Het E17-ziekenhuisnetwerk informeert en sensibiliseert naar alle zorgpartners

28 november 2023

Begin november organiseerde het E17-ziekenhuisnetwerk een webinar voor de huisartsen uit onze zorgregio. Hierbij lag de focus op twee actuele eerstelijnsprojecten binnen het regionaal zorgstrategisch plan.

  • Een eerste project is het gebruik van de digitale eForm bij het communiceren van patiëntengegevens. Wat zijn de ervaringen, mogelijkheden en uitdagingen voor de huisarts?
  • Een tweede focus lag op OPAT (Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy). Bij sommige infecties is een langdurige intraveneuze behandeling nodig. Soms is het mogelijk om deze behandeling na opstart in het ziekenhuis veilig thuis verder te zetten. Hoe kan de huisarts dat mee helpen faciliteren voor de patiënt?

Afsluiten deden we met een boeiend debat op basis van de vragen die we tijdens het webinar mochten ontvangen. Je kan het webinar hieronder opnieuw bekijken.