Inspiratie op het tweede symposium ‘Regionaal zorgstrategisch plan’

8 december 2022

Op woensdag 30 november organiseerde ons ziekenhuisnetwerk in de Elindus Arena in Waregem een tweede editie van het symposium ‘Regionaal zorgstrategisch plan’. Waar we ons bij de eerste editie richtten tot informatie en overleg met huisartsen en de eerstelijnszones, traden we bij deze editie in gesprek met onze partners uit de palliatieve zorg, psychiatrische zorg, het lokaal gezondheidsoverleg en het netwerk dementie. Een ideale gelegenheid voor collega’s uit verschillende ziekenhuizen, expertisecentra, woonzorgcentra, vzw’s … om elkaar te ontmoeten en bij te praten over een aantal actuele thema’s.

De avond begon met een voorstelling van het E17-ziekenhuisnetwerk door Bernard Ceriez (CEO-comité E17-ziekenhuisnetwerk) en een toelichting over het regionaal zorgstrategisch plan door dr. Didier Baert (werkgroep horizontale netwerken E17-ziekenhuisnetwerk). Daarna verdeelden de aanwezigen zich onder vier themagroepen: ‘Geestelijke gezondheidszorg’, ‘Palliatieve zorg’, ‘Dementiezorg’ en ‘Preventie’. De bevindingen en conclusies van elke themagroep werden aan het einde teruggekoppeld naar de volledige groep. Deze synergie bood de deelnemers de nodige inspiratie.

Een geslaagde en inspirerende avond met kennismaking, toelichting en uitwisseling in een aangenaam kader.