Internationale dag van de handhygiëne

2 mei 2022

Op donderdag 5 mei is het internationale dag van de handhygiëne. Op die dag slaan de zeven ziekenhuizen van het E17-ziekenhuisnetwerk de proper gewassen handen in elkaar om het belang van handygiëne nog eens extra te benadrukken. Onze ziekenhuizen maken je de hele week bewust van het belang van zuivere handen via de website, social media, de schermen in het ziekenhuis én de flesjes handontsmetting die we ter beschikking stellen van patiënten en bezoekers.

Waarom zijn propere handen van levensbelang?

Een goede handhygiëne bij zorgverleners, patiënten, familieleden, bezoekers … is de belangrijkste manier om de verspreiding van ziektekiemen in zorgvoorzieningen én in de samenleving te voorkomen.

Wat is de basis van goede handhygiëne?

 • De handen wassen met water en zeep
  • Na elk toiletbezoek
  • Voor en na de maaltijd
  • Bij zichtbaar bevuilde handen
  • Na snuiten van de neus, hoesten of niezen
 • De handen ontsmetten met handalcohol (zorgverleners)
  • Vóór patiëntencontact, bij betreden van een patiëntenkamer
  • Na patiëntencontact
  • Vóór zuivere/invasieve handeling vb. vóór wondzorg
  • Na blootstelling lichaamsvochten / slijmvliezen (bv. na bloedafname …)
  • Na contact met de omgeving en materiaal van de patiënt, steeds bij het verlaten van een patiëntenkamer
 • De handen wassen of ontsmetten (patiënten, familieleden en bezoekers)
  • Alvorens medicatie in te nemen, oogdruppels toe te dienen of een inhalator te gebruiken
  • Bij het betreden of verlaten van de kamer
  • Alvorens een patiënt te helpen bij het eten
  • Vóór en na hulp bij lichaamszorg

Wist je dit al over handhygiëne?

We lijsten enkele opmerkelijke wist-je-datjes voor je op:

Hoe belangrijk is handhygiëne voor jou?

Sciensano peilt op regelmatige basis hoe belangrijk de Belg handhygiëne vindt. Sinds de COVID-19-pandemie is kennis van correcte handhygiëne relevanter dan ooit. Hoe belangrijk is dit thema voor jou? Vul hier de enquête in.