Veelgestelde vragen

Wat is een locoregionaal netwerk?

Een locoregionaal netwerk is een netwerk van ziekenhuizen waarbinnen locoregionale zorgopdrachten worden aangeboden. Het gaat om algemene zorgopdrachten (basiszorg) en gespecialiseerde zorgopdrachten die dicht bij de woonplaats van de patiënt beschikbaar moeten zijn.

De partners in het netwerk zijn algemene ziekenhuizen. Het netwerk bedient een regio van aaneensluitende steden en gemeenten, met een populatie van zo’n 400.000 à 500.000 inwoners.

Waarom werken jullie samen?

De ziekenhuizen van het E17-ziekenhuisnetwerk hebben een lange traditie van samenwerken. Ze delen hun visie op zorg en hebben dezelfde solide waarden zoals onderling respect en solidariteit. Onze ziekenhuizen zetten de patiënt centraal en focussen op zorgkwaliteit, patiëntveiligheid, patiëntgerichtheid en de zorgbeleving van de patiënt.

Zal ik nog terechtkunnen in mijn vertrouwde ziekenhuis?

Je kan rekenen op toegang tot de juiste zorg op het juiste moment.

De zeven ziekenhuizen zullen elk een laagdrempelige toegangspoort bieden, waarbij je overal kan rekenen op dezelfde standaarden van kwaliteit van zorg en een positieve beleving.

Indien je complexe zorg nodig hebt, zal je mogelijk doorverwezen worden naar een van de ziekenhuispartners met een bepaalde expertise in dat domein of naar een van de twee referentieziekenhuizen (az groeninge en AZ Maria Middelares).