Toegetreden leden

Organisaties kunnen ook als toegetreden lid participeren aan het E17-ziekenhuisnetwerk vzw. Toegetreden leden hebben, in tegenstelling tot de effectieve leden, geen stemrecht in de algemene vergadering.

Zorgband Leie & Schelde

Zorgband Schelde & Leie is sinds 1 juli 2020 toegetreden lid van het E17-ziekenhuisnetwerk en baat onder meer Revales uit. Revales is het enige revalidatieziekenhuis in het zorggebied van het E17-ziekenhuisnetwerk en kan sindsdien participeren in de werkgroep horizontale netwerken.

Deze instelling wordt aldus sterk betrokken bij de uitwerking van het beleid en het overleg.