Waar wij voor gaan

Het E17-ziekenhuisnetwerk streeft naar de uitbouw van een toonaangevend, kwaliteitsvol en innoverend Vlaams ziekenhuisnetwerk, in het belang van de mens en de samenleving, en dit alles in samenwerking met andere zorgactoren, de industrie en de overheid.

Strategische doelstellingen

Verbeteren patiëntenervaring en zorgkwaliteit

Ons netwerk streeft naar betere patiëntervaringen met aandacht voor het welbevinden van de medewerkers en de artsen. De ambitie is het leveren van hoogkwalitatieve en waardegedreven zorg in elk ziekenhuis van het E17-ziekenhuisnetwerk: veilig, effectief, efficiënt, patiëntgericht, tijdig en billijk.

Verbeteren van de gezondheid van de burger

We willen de samenwerking tussen de ziekenhuizen binnen het E17-ziekenhuisnetwerk bevorderen zodat er aan de bevolking meer diensten uit het zorggebied kunnen aangeboden worden. Daarbij maken we ook taak- en werkafspraken met de diverse actoren uit de eerste lijn, met andere ziekenhuizen of gespecialiseerde centra.

Verantwoord omgaan met de beschikbare middelen

Het E17-ziekenhuisnetwerk is gericht op het leveren van de best mogelijke zorg en het efficiënt en duurzaam beheren van al zijn middelen om toegevoegde waarde te creëren voor de patiëntenpopulatie van ons zorggebied.

Versterken van welzijn en competenties zorgmedewerkers

Menselijk kapitaal als basis voor een goede zorg. Daar leggen we de nadruk op. Het E17-ziekenhuisnetwerk draagt bij aan het verbeteren van de competenties en het welzijn van de zorgverleners.