Enquête residentiële collectiviteiten

24 augustus 2023

Het HOST-project heeft een enquête opgesteld voor alle woonzorgcentra die een functionele binding hebben met een van de E17-ziekenhuizen. Deze vragenlijst had als doel de huidige stand van zaken betreffende infectiepreventie (IPC) in de WZC in kaart te brengen. De resultaten zijn beschikbaar in de document in bijlage.