Beschermende isolatie: richtlijnen bezoekers

Isolatiekaart: BESCHERMEN

Op sommige patiëntenkamers gelden bepaalde maatregelen rond mogelijk overdraagbare aandoeningen. Daarvoor maakte het E17-ziekenhuisnetwerk isolatiekaarten op die bezoekers informeren over te nemen maatregelen.

Om kiemoverdracht naar de patiënt te voorkomen worden bijkomende maatregelen genomen door medewerkers. Ook aan jou als bezoeker vragen wij om enkele richtlijnen na te leven. Kom je voor de eerste keer op bezoek? Contacteer een verpleegkundige alvorens de kamer binnen te gaan.

 • Volg de maatregelen zoals beschreven op de isolatiekaart in de kolom ‘bezoeker’ en draag een chirurgisch mondneusmasker
 • Doe het mondneusmasker aan vóór het betreden van de kamer
 • Draag het mondneusmasker correct en hou dit op tijdens het volledige bezoek
 • Kom niet op bezoek als je zelf ziek bent en stel je bezoek uit als je zelf een verminderde weerstand hebt
 • Breng bij voorkeur geen jonge kinderen mee voor het bezoek aan deze persoon
 • Ga niet op het bed van de patiënt zitten
 • Maak geen gebruik van het toilet in de patiëntenkamer
 • Eet of drink niet op de patiëntenkamer
 • Doe je mondneusmasker uit bij het verlaten van de kamer en gooi het in de vuilnisbak
 • Ontsmet je handen bij het betreden en verlaten van de kamer
 • Hou steeds de deur van de kamer en het sas dicht