LUCHT: richtlijnen voor bezoekers

Isolatiekaart: LUCHT

Op sommige patiëntenkamers gelden bepaalde maatregelen rond mogelijk overdraagbare aandoeningen. Daarvoor maakte het E17-ziekenhuisnetwerk isolatiekaarten op die bezoekers informeren over te nemen maatregelen.

Omwille van een overdraagbare aandoening en om overdracht tussen patiënten binnen het ziekenhuis te voorkomen worden bijkomende maatregelen genomen door medewerkers.

Ook aan jou als bezoeker vragen wij om enkele richtlijnen na te leven.

Kom je voor de eerste keer op bezoek? Contacteer een verpleegkundige alvorens de kamer binnen te gaan.

Volg deze maatregelen:

 • Volg de maatregelen zoals beschreven op de isolatiekaart in de kolom ‘bezoeker’ en draag een FFP2-masker
 • Doe het FFP2masker aan vóór het betreden van de kamer
 • Zorg ervoor dat het FFP2 masker goed aansluit rondom neus en mond. Baardgroei kan het goed aansluiten verhinderen
 • Draag het FFP2 masker correct en hou dit op tijdens het volledige bezoek
 • Kom niet op bezoek als je zelf ziek bent en stel je bezoek uit als je zelf een verminderde weerstand hebt
 • Breng bij voorkeur geen kinderen mee voor het bezoek aan deze persoon
 • Ga niet op het bed van de patiënt zitten
 • Maak geen gebruik van het toilet in de patiëntenkamer
 • Eet of drink niet op de patiëntenkamer
 • Ontsmet je handen bij het betreden en verlaten van de kamer
 • Doe na het verlaten van de kamer het FFP2 masker uit en gooi in de vuilnisbak, ontsmet daarna je handen nogmaals
 • Plan aansluitend geen ander bezoek
 • Hou steeds de deur van de kamer en het sas dicht