LUCHT - CONTACT: richtlijnen voor bezoekers

isolatiekaart: LUCHT-CONTACT

Op sommige patiëntenkamers gelden bepaalde maatregelen rond mogelijk overdraagbare aandoeningen. Daarvoor maakte het E17-ziekenhuisnetwerk isolatiekaarten op die bezoekers informeren over te nemen maatregelen.

Omwille van een overdraagbare aandoening en om overdracht tussen patiënten binnen het ziekenhuis te voorkomen worden bijkomende maatregelen genomen door medewerkers.

Ook aan jou als bezoeker vragen wij om enkele richtlijnen na te leven.

Kom je voor de eerste keer op bezoek? Contacteer een verpleegkundige alvorens de kamer binnen te gaan.

Volg deze maatregelen:

 • Volg de maatregelen zoals beschreven op de isolatiekaart in de kolom ‘bezoeker’ en draag een FFP2-masker
 • Doe het FFP2-masker aan vóór het betreden van de kamer
 • Zorg ervoor dat het FFP2-masker goed aansluit rondom neus en mond. Baardgroei kan het goed aansluiten verhinderen
 • Draag het FFP2-masker correct en hou dit op tijdens het volledige bezoek
 • Kom niet op bezoek als je zelf ziek bent en stel je bezoek uit als je zelf een verminderde weerstand hebt
 • Breng bij voorkeur geen kinderen mee voor het bezoek aan deze persoon
 • Hou je persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld mondneus masker) zoals beschreven op de isolatiekaart aan de deur, correct aan
 • Ga niet op het bed van de patiënt zitten
 • Maak geen gebruik van het toilet in de patiëntenkamer
 • Eet of drink niet op de patiëntenkamer
 • Ontsmet je handen bij het betreden en verlaten van de kamer
 • Doe na het verlaten van de kamer het FFP2 masker uit en ontsmet je handen nogmaals
 • Plan aansluitend geen ander bezoek
 • Hou steeds de deur van de kamer en het sas dicht

Help je actief mee in de zorg of heb je langdurig direct contact met de patiënt? Doe dan de beschermingsmiddelen aan zoals beschreven in de kolom ‘medewerker met contact’ op de isolatiekaart en volg onderstaande instructies:

Richtlijnen gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Doe de beschermingsmiddelen aan vóór het betreden van de kamer en hou deze aan tijdens je bezoek
 • Vóór het verlaten van de kamer:
  • Doe je handschoenen en beschermschort uit en gooi in de vuilnisbak
  • Ontsmet je handen
 • Na verlaten van de kamer: doe het FFP2 masker uit en gooi in de vuilnisbak
 • Ontsmet je handen

Maatregelen wanneer je kledij en linnen mee naar huis neemt om te wassen

 • Was kledij en linnen niet samen met kledij en linnen van andere personen
 • Schud de was niet op als het je deze in de wasmachine steekt
 • Was indien mogelijk op een volledig programma van minimaal 60°C
 • Was je handen na het aanraken van het vuile wasgoed
 • Droog indien mogelijk de gewassen kledij of linnen in de droogmachine
 • Gooi plastiek zakken van vuil wasgoed weg