Medische projectgroepen

Ons netwerk zal zich kenmerken door innovatie met nieuwe creatieve oplossingen in de zorg en ondersteunende processen. Experten uit de verschillende ziekenhuizen zullen hiervoor de krachten bundelen in verschillende werkgroepen. Zo wordt gestart met een selectie van vier medische projectgroepen.

Het E17-ziekenhuisnetwerk biedt een uitgebreid en innovatief zorgaanbod van hoge kwaliteit dankzij een diepe samenwerking tussen de zeven ziekenhuizen. Elk ziekenhuis vormt een aparte toegangspoort, met eigen identiteit en erkenning. Doel van het E17-ziekenhuisnetwerk is om de patiënten nabije zorg te verzekeren, in combinatie met gespecialiseerde excellentiecentra die vlot bereikbaar zijn. Daarbij wordt nauw samengewerkt met alle eerstelijnsactoren om te evolueren naar een geïntegreerd netwerk.

Om te bekijken hoe het zorgaanbod in de toekomst nog beter op elkaar kan worden afgestemd, slaan in een eerste fase vier medische specialismen (spoed, pediatrie, gynaecologie-verloskunde, neurologie) uit het E17-ziekenhuisnetwerk de handen in elkaar in een medische projectgroep.